Personuppgiftspolicy

Baker Tilly Mapema AB Integritetspolicy

Vi på Baker Tilly Mapema AB värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan kommer att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är: När du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.Baker Tilly Mapema AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du kontaktar oss, när du använder vår hemsida eller någon annan av Baker Tilly Mapema AB tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktuppgifter, namn, födelsedatum, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer, etc.


Information vi samlar in om dig


När du använder våra tjänster, kan vi samla in följande information: Person- och kontaktinformation, namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer, etc.
Information om hur du interagerar med 
Baker Tilly Mapema AB – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
Enhetsinformation – 
t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
Geografisk information – 
din geografiska placering.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.


Vilka personuppgifter behandlar vi?


Karriär – 
När du söker en ledig tjänst hos Baker Tilly Mapema AB hart vi som utgångspunkt att behandla följande personuppgifter: personuppgifter, namn, kön, mailadress, telefonnummer, ansökningsformuläret och svaren på dom frågorna, CV samt personligt brev. Baker Tilly Mapema sparar uppgifterna kring ansökan den sökande lämnar i processen kring rekrytering som längst i två år efter avslutad process. Dina uppgifter kan komma att sparas längre om vi ser möjligheter för dig att delta i en annan rekryteringsprocess framöver, under förutsättning att du har samtyckt till detta.Uppgifter som lämnas under rekryteringsprocessen kan komma att lämnas till underleverantör som tillhandahåller verktyg för rekrytering.
Seminarier, nyhetsbrev och event – 
När du anmäler dig att delta på på något av våra event eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev blir du ombedd att lämna vissa personuppgifter, som ex namn, adress, telefonnummer, och arbetsgivare. På våra träffar kan bild- och ljudupptagning förekomma. Dessa kan komma att användas på vår webbplats, sociala medier eller nyhetsbrev. Om du skulle ha invändningar mot detta kontakta oss.


Baker Tilly Mapema AB dataskyddspolicy


Baker Tilly Mapema AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Baker Tilly Mapema AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra gällande dina rättigheter.Du kan kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@mapema.se.
Genom att använda Baker Tilly Mapema AB tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Baker Tilly Mapema AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. 
 

Vad gör vi med din information?


Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. 
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Baker Tilly Mapemas tjänster. BTM behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:
Kommunicera med dig.
 Baker Tilly Mapema AB kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@mapema.se.
Vilka kan vi komma att dela din information till? 
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.Baker Tilly Mapema är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.Baker Tilly Mapema kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Baker Tilly Mapema i syfte att kontrollera och upprätthålla Baker Tilly Mapemas  opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Baker Tilly Mapema kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Baker Tilly Mapema ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.
Vad vi INTE kommer att göra med din data. 
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.
Den registrerades rättigheter. 
 Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den informationen vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
Rätt till rättelse.
 Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”).
 Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för de syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.
Cookies och liknande tekniker? 
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse. För mer information om hur Baker Tilly Mapema AB använder cookies och liknande, maila till info@mapema.se.
Kontakta oss 
Baker Tilly Mapema AB är registrerad hos Bolagsverket och har sitt säte i Sollentuna. Du kan alltid nå oss på telefonnummer på 08-354820. Baker Tilly Mapema AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Baker Tilly Mapema AB följer svensk dataskyddslagstiftning.Besök även vår nätverkshemsida www.bakertilly.seDataskyddspolicyn uppdaterades 2018-08-16

 

 

Information om personuppgifter inom redovisning och revisions uppdrag

Cookies

Bekräfta att du samtycker till användning av cookies.