Tjänster

Baker Tilly Mapema har idag ett brett tjänsteutbud inom revision och redovisning. Vi hjälper företag med allt från affärsjuridik, skatterådgivning, uppstart av företag, avtal, företagsutveckling och ekonomiutbildning.

Alltid nära kontakt

I gott och nära samarbete med en väl vald revisor och/eller redovisningskonsult upptäcker du brister i tid, kan snabbt vidta rätt åtgärder och slipper gå miste om intressanta möjligheter.

Baker Tilly

 

Vi tar hand om din redovisning på det sätt som passar dig och företaget bäst. Vi sköter er lönehantering, rapportering och hjälper till med avstämningar och bokslut.

 

Revision   Redovisning   Juridik   Rådgivning  
Matthias Vidh   Bengt   Staffen Zander   Christina Thulin  

Revision är en kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering. Med rätt revisor får företaget ett professionellt bollplank.

 

Vi tar hand om din redovisning på det sätt som passar dig och företaget bäst. Vi sköter er lönehantering, rapportering och hjälper till med avstämningar och bokslut.

 

Vi på Baker Tilly Mapema erbjuder juridisk rådgivning och konsulttjänster inom många olika rättsområden. Vi hjälper föreningar, stiftelser och organisationer av alla storlekar.

  När du står inför ovisshet och förändringar - kan vi ge dig råd. Vi hjälper dig med generationsskiften, företagsvärderingar och partneravtal.  
Las mer   Las mer   Las mer   Las mer  

Cookies

Bekräfta att du samtycker till användning av cookies.