Baker Tilly Sverige är medlemmar i FAR som är redovisning- och revisions branschens organisation.

Allmänna villkor

Bakgrund

Baker Tilly Sverige är medlemmar i FAR som är redovisning- och revisions branschens organisation. FAR har bland annat som uppgift att ta fram gemensamma dokument så som uppdragsbrev och allmänna villkor. Uppdragsbrevet syftar i första hand till att öka parternas förståelse för innehållet i tjänsten samt klargöra respektives rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen. I syfte att undvika missförstånd etc. ligger det i båda parters intresse att använda sig av skriftliga uppdragsbrev, som ska vara undertecknade av båda parter.


För FAR:s medlemmar är skriftligt uppdragsbrev dessutom ett krav. Uppdragsbrevet dokumenterar och bekräftar att uppdragstagaren åtar sig uppdraget. Samtidigt bekräftar uppdragsgivaren uppdragets syfte och omfattning samt de särskilda villkor i övrigt som ska gälla för uppdraget.

Nu kommer vår branschorganisation FAR med nya uppdaterade villkor från och med 2020: 

FARs allmänna villkor om revision av svensk företag och organisationer version 2020

FARs allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster version 2020

Cookies

Bekräfta att du samtycker till användning av cookies.

Baker Tilly Sverige är medlemmar i FAR som är redovisning- och revisions branschens organisation.