Kontoret sommar stängt v. 28-31 välkommen åter den 5 augusti 2024
Learn More
41 AERIAL

Personuppgiftspolicy

Baker Tilly Mapema AB Integritetspolicy

På Baker Tilly Mapema AB skyddar vi våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information på ett ansvarsfullt sätt med respekt för din integritet. Det är viktigt för oss att du tar reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi gör det.  För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Du kan, direkt eller indirekt, behöva lämna uppgifter om dig själv på olika sätt. Ett exempel är när du kontaktar oss eller besöker vår hemsida.  Baker Tilly Mapema AB säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal sätt, till exempel när du kontaktar oss, när du använder vår webbplats eller andra Baker Tilly Mapema AB-tjänster där du tillhandahåller personlig information. Detta kan vara: Person- och kontaktuppgifter, namn, födelsedatum, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer etc.

Information som vi samlar in om dig

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information: Person- och kontaktuppgifter, namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobilnummer m.m.

  • Information om hur du interagerar med Baker Tilly Mapema AB - hur du använder våra tjänster, inklusive sidans svarstid, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, samt följesedlar när vi kontaktar dig.
  • Enhetsinformation - Till exempel IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information -  din geografiska position

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer endast att spara dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och så länge som krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra ändamål än våra åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

  • Karriär -När du ansöker om en ledig tjänst hos Baker Tilly Mapema AB börjar vi behandla följande personuppgifter:  Namn, kön, e-postadress, telefonnummer, ansökningsformulär och svar på dessa frågor, CV och personligt brev. Baker Tilly Mapema sparar informationen om den ansökan som den sökande lämnar in i rekryteringsprocessen i högst två år efter avslutad process. Dina uppgifter kan komma att sparas längre om vi ser möjligheter för dig att delta i en annan rekryteringsprocess i framtiden, förutsatt att du har samtyckt till detta.
  • Seminarier, nyhetsbrev och event-När du anmäler dig till något av våra event eller registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och arbetsgivare. Vid våra möten kan bild- och ljudinspelning förekomma. Dessa kan komma att användas på vår webbplats, i sociala medier eller i våra nyhetsbrev. Om du har några invändningar mot detta, kontakta oss


Baker Tilly Mapema AB Integritetspolicy

Baker Tilly Mapema AB värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Baker Tilly Mapema AB samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan hävda dina rättigheter. Du kan kontakta oss med frågor om integritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@mapema.se.

Genom att använda Baker Tilly Mapema AB:s tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du samtycker också till att Baker Tilly Mapema AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.
 

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. Alla uppgifter används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Baker Tilly Mapemas tjänster. BTM behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättsliga grunder:

Kommunicera med dig. Baker Tilly Mapema AB kan också använda dina uppgifter för att kommunicera relevant information om användning av eller liknande tjänster och för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar avseende våra tjänster via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@mapema.se.

Vem kan vi dela din information med? Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.Baker Tilly Mapema är skyldiga att säkerställa att den information som behandlas i samband med uppdraget inte görs tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Baker Tilly Mapema kan komma att lämna ut personuppgifter till nätverksbyråer eller andra som anlitas av Baker Tilly Mapema för att kontrollera och upprätthålla Baker Tilly Mapemas opartiskhet och självständighet, för att utföra kvalitetskontroller och vidta andra riskhanteringsåtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till evenemang och annat marknadsföringsmaterial. Baker Tilly Mapema kan även komma att lämna ut personuppgifter till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med en rättslig process i den utsträckning som krävs för att Baker Tilly Mapema ska kunna utöva sina berättigade intressen eller till andra förmånstagare om sådan skyldighet föreligger enligt tillämplig lag och regler, yrkesplikt eller myndighetsbeslut.

Vad vi INTE kommer att göra med dina uppgifter. Vi kommer inte att sälja din personliga information till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

De registrerade rättigheterna. Rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du kan begära en kopia av den information du vill veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. Det kan dock finnas rättsliga förpliktelser som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter. Dessa skyldigheter följer av bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också av konsumenträttslig lagstiftning. Vad vi gör är att blockera de uppgifter som vi är skyldiga att spara från att användas för andra ändamål än att uppfylla sådana rättsliga skyldigheter.

Cookies och liknande tekniker? Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och enkel onlineupplevelse. För mer information om hur Baker Tilly Mapema AB använder cookies och liknande, mejla info@mapema.se.

Kontakta oss. Baker Tilly Mapema AB är registrerat hos Bolagsverket och har sitt säte i Sollentuna. Du kan alltid nå oss via telefon på 08-354820. Baker Tilly Mapema AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Baker Tilly Mapema AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Besök även vår nätverkswebbplats www.bakertilly.se Dataskyddspolicy uppdaterad 2018-08-16

Information om integritetspolicy för redovisnings- och revisionstjänster