Kontoret sommar stängt v. 28-31 välkommen åter den 5 augusti 2024
Learn More
108 PEOPLE

Rådgivning

Här för att stödja ditt företag
Ta kontakt med vårt team av experter.

Insikter som du kan lita på

När du står inför ovisshet och förändringar – kan vi ge dig råd. 
Oavsett om det handlar om planerade förändringar i ditt företag såsom generationsskifte, eller plötsliga möjligheter till bolagsförvärv kan vi med vår spetskompetens och erfarenhet guida dig till bästa möjliga utfall.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med:

  • Kostnadsreduktion
  • Företagsvärderingar
  • Partneravtal
  • Fusioner och fissioner
  • Finansiering och kassaflöden
  • Styrelsearbete
  • Speaking partner
  • Företags- och ägarstrukturer
  • Lönsamhetsanalyser
  • Företags- förvärv och avyttringar
Key contact
Photo of Matthias Vidh
Matthias Vidh
CEO, Partner