Kontoret sommar stängt v. 28-31 välkommen åter den 5 augusti 2024
Learn More
Adobe Stock 387402046 Editorial Use Only

Juridik

Här för att stödja ditt företag
Ta kontakt med vårt team av experter.

Skydda affärsintegriteten

Vi på Baker Tilly Mapema erbjuder juridisk rådgivning och konsulttjänster inom de flesta rättsområden. Vi hjälper föreningar, stiftelser och organisationer av alla storlekar och i alla branscher.

Vi hjälper dig gärna med:

  • Generationsväxlingar
  • Skatterådgivning
  • Partnerskapsavtal
  • Affärsjuridik
  • Styrelsearbete
  • Organisation
  • Bolagsrätt

Kundcase

Vi har genom våra insatser i nedan nämnda kundcase skapat ett stort förtroende och tillit hos våra klienter genom vår erfarenhet och specialistkompetens.

Vändningen

Bolaget hade funnits sedan 60-talet och var ett riktigt familjeföretag verksamt inom miljöbranschen. När vi kom in i bilden uppvisade bolaget vikande försäljning och hade stora lönsamhetsproblem. Det fanns också personalproblem samt att ekonomiavdelningen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt.

Vi började med att intervjua ägaren och fråga om hans vision för företaget. Ägaren insåg att stora förändringar krävdes och det beslutades att en ny VD skulle tillsättas.

I dagsläget uppvisar bolaget stora överskott och har lyft sin omsättning till oanade höjder. Bolagets personalstyrka har till stora delar bytts ut och ekonomifunktionen kan leverera korrekta rapporter till stöd för ledningen.

Struktureringen

Vi togs in i företaget i ett tidigt skede. Bolaget hade bara funnits i ett fåtal år och var verksamt inom en relativt oexploaterad marknad. Bolagets grundare bestod av fyra personer som inte kunde bestämma/komma överens om vilken struktur bolaget skulle ha. Det genomfördes intervjuer med ägarna för att komma fram till en optimal struktur avseende arbetsfördelning och ansvar.

Ett par år senare vann företaget sin klass i Dagens Industris tävling Gasellföretag. Bolaget har idag c:a 100 anställda och finns i flera europeiska länder.

Kontakta vår expert om du vill veta mer om vårt utbud av tjänster inom juridik.

Prata med vårt team av specialister
Kontakta oss