Socialt ansvarstagande

Företagets sociala ansvarstagande kan delas upp i internt och externt socialt ansvarstagande.

 

Det interna sociala ansvaret handlar om att vi säkerställer att de enskilda anställda har en bra arbetsmiljö ur både fysiska som psykologiska perspektiv. För att åstadkom detta ansvarar företaget för att se till att det finns en hälsosam balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen (ett riktmärke är att blandningen bör spegla blandningen bland befolkningen i övrigt). Ingen grupp får känna sig diskriminerad eller utestängt på något sätt, vilket kan ske om man inte tar hänsyn till att olika personer talar olika språk, har olika seder eller att det förekommer funktionsnedsättning.

 

Det externa sociala ansvaret innefattar att se till att olika kundgrupper inte heller diskrimineras. Nuförtiden inbegriper det också att bidra till att de samhällen där företaget verkar förbättras på olika sätt. Detta kan manifesteras genom att exempelvis låta sina anställda volontera på arbetstid, där vi exempelvis jobbar med Hemlösa.se

Länkar

Notera att satsningar på forskning eller att sponsring av en idrottsarena inte räknas som samhällsengagemang så vida det inte i det senare fallet också innebär att flera av de anställda är engagerade i idrottsföreningen på arbetstid. Inom området ryms dock olika typer av donationer till välgörande ändamål. Mer om vilka vi sponsrar kan du läsa under "Vi sponsrar i dagsläget" där vi varje år ser över vilka organisationer vi stöttar och ska stötta framöver. Är du en organisation i behov av stöd så går det bra att ta kontakt med Cecilia Lallerman Östman på nummer 08-354820.

Sollentuna Badminton 

Sollentuna FC ungdomsverksamhe

Sollentuna HC (en av huvudsponsorerna)

De dövas riksförbund

Momenta – Barnens ljus i mörkret

BOO FF ungdomsverksamhet (F05)

Forskning mot Cystisk Fibros

Hemlösa.se