Revision

Vi hjälper dig med företagets revision. Revision är en kvalitetssäkring av företagets finansiella rapportering, vilket gagnar ledning, ägare, personal, kreditinstitut, leverantörer och andra externa intressenter. 

Vi hjälper dig med:

 • Omstruktureringar
 • Företagsvärderingar
 • Finansiering av olika investeringar
 • Generations- och ägarskiften
 • Köp och försäljning av företag
 • Organisationsfrågor
 • Lönsamhetsanalyser
 • Beräkning av kapitalbehov
 • Granskning/intyg vid olika typer av ansökningar
 • Översiktlig granskning av olika balansposter såsom t ex ett lager
 • Revisionsrådgivning i samband med bokslut och årsredovisning

 

Vill du veta mer om vårt tjänsteutbud inom revision?

Kontakta gärna våra experter inom revision så hjälper de dig.