Rådgivning

När du står inför ovisshet och förändringar – kan vi ge dig råd. 
Oavsett om det handlar om planerade förändringar i ditt företag såsom generationsskifte, eller plötsliga möjligheter till bolagsförvärv kan vi med vår spetskompetens och erfarenhet guida dig till bästa möjliga utfall.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med:

  • Kostnadsreduktion
  • Företagsvärderingar
  • Partneravtal
  • Fusioner och fissioner
  • Finansiering och kassaflöden
  • Styrelsearbete
  • Speaking partner
  • Företags- och ägarstrukturer
  • Lönsamhetsanalyser
  • Företags- förvärv och avyttringar

Vill du veta mer?

Kontakta vår representant för rådgivning, Staffan Zander, så hjälper han dig.

Kundcase

Vi har genom våra insatser i nedan nämnda kundcase skapat ett förtroende hos våra kunder genom vår höga kompetens, närvaro och engagemang.

Vändningen

Bolaget hade funnits sedan 60-talet och var ett riktigt familjeföretag verksamt inom miljöbranschen. När vi kom in i bilden uppvisade bolaget vikande försäljning och hade stora lönsamhetsproblem. Det fanns också personalproblem samt att ekonomiavdelningen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt.

Vi började med att intervjua ägaren och fråga om hans vision för företaget. Ägaren insåg att stora förändringar krävdes och det beslutades att en ny VD skulle tillsättas.

I dagsläget uppvisar bolaget stora överskott och har lyft sin omsättning till oanade höjder. Bolagets personalstyrka har till stora delar bytts ut och ekonomifunktionen kan leverera korrekta rapporter till stöd för ledningen.

Struktureringen

Vi togs in i företaget i ett tidigt skede. Bolaget hade bara funnits i ett fåtal år och var verksamt inom en relativt oexploaterad marknad. Bolagets grundare bestod av fyra personer som inte kunde bestämma/komma överens om vilken struktur bolaget skulle ha. Det genomfördes intervjuer med ägarna för att komma fram till en optimal struktur avseende arbetsfördelning och ansvar.

Ett par år senare vann företaget sin klass i Dagens Industris tävling Gasellföretag. Bolaget har idag c:a 100 anställda och finns i flera europeiska länder.