Miljömässigt ansvarstagande

Detta handlar om att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt, både internt som externt (verksamhetens direkta eller indirekta påverkan på omgivningen). Att vi minimerar utskrifterna i våra skrivare, att vi skickar så lite post som möjligt samt att vi har senaste programvaran för att få våra kunder så digitala som möjligt.