Hållbarhet

Detta handlar främst om vårt företags sätt att göra affärer vilket i första hand handlar om att säkerställa att man bedriver verksamheten på ett sätt som gör att den är lönsam. Om företaget inte är lönsamt blir det inte heller långsiktigt och kan därför inte bidra till att förbättra samhället. I andra hand handlar det om den etik företaget säger sig agerar efter och hur detta efterlevs. Det gäller inte bara den egna affärsetiken (intern etik) men också hur man agerar i förhållande mot andra (extern etik) och vilka policys och riktlinjer man kräver att underleverantörerna ska följa.

Dessa tre delar kan man läsa mer om under våra värdeord. Detta kan röra sig om rimliga arbetstider (senaste 40 åren har vi jobbat 35 timmars veckor), att dom anställda mår bra på arbetsplatsen (där vi gör en årlig medarbetarenkät) samt att stötta i initiativ som Stafettvasan samt ge friskvårdspeng. Det handlar dock också om våra tjänsteprodukter, dvs. att garantera att vi efterlever dom avtal som vi har gentemot kund men också utifrån dom lagar och regler som vi efterlever i våra roller som revisorer,  redovisningsekonomer samt rådgivare.