Filmer som hjälper dig med bokföringen

Är du ny företagare och vill lära dig grunden i bokföring? Bokföringsnämnden har tagit fram 13 filmer som utgår från handledningen Att föra bok.

Bokföringsnämnden har gett ut Att föra bok – en handledning i bokföring. Där finns råd och tips kring hur en välskött bokföring bör se ut, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning och mycket mer.

Nu har Bokföringsnämnden utökat sitt informationsmaterial. Nyligen publicerades 13 filmer om bokföring, med kortfattad information kring vad du som företagare behöver veta.

Filmerna finns på Bokföringsnämndens webb.