Nyheter

Skillnad på aktieköp och ovillkorat aktieägartillskott

Ovillkorade aktieägartillskott till underskottsföretag räknas inte med i utgiften för att förvärva ett bolag. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Utgifter för successiva förvärv av aktier får räknas med vid beräkning av beloppsspärren. Men detta gäller inte när det i stället handlar om ovillkorade aktieägartillskott. När ett företag hade ett underskott det föregående beskattningsåret finns det…

Läs mer

Klart med nya skatteregler vid ägarskifte

Från 1 juli börjar de nya skattereglerna vid ägarskifte att gälla. Beslutet har nu fattats av riksdagen. Enligt dagens regler kan skatten bli högre när en andelsägare överlåter sitt företag till en närstående än om företaget överlåts till en utomstående. Reglerna har mött kritik från många håll och i mars presenterades regeringens förslag om ändrade…

Läs mer

Vanligt fel…

Skatteverket kommer med en uppmaning till företagare. Det här ska du tänka på vid signering av deklarationer. Förra året lanserade Skatteverket en tjänst som gör det möjligt för dig som företagare att låta din redovisningsbyrå färdigställa hela Inkomstdeklaration 1 digitalt utom själva godkännandet.  Nu flaggar Skatteverket för att du ska vara uppmärksam vid signeringen av…

Läs mer

Lyft ditt företag med ett tydligt ägardirektiv

Underskatta inte vikten av ett tydligt ägardirektiv. Med struktur för ägare, styrelse och företagsledning är det lättare att utveckla företaget. Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena von der Esch på Grant Thornton hjälper dig att förstå ekonomin ur ett ägarperspektiv. I del tre belyser vi frågan: Hur gör du…

Läs mer

Rätt nyckeltal?

Vad utläser du som ägare egentligen ur en årsredovisning och vilken information har du rätt till? Och hur gör du för att med ett tydligt ägardirektiv skapa rätt styrningsmodell för styrelse och ledning? Missa inte Resultats miniserie i tre delar där Monika Lindberg och Helena von der Esch hjälper dig att förstå ekonomin ur ett…

Läs mer

Filmer som hjälper dig med bokföringen

Är du ny företagare och vill lära dig grunden i bokföring? Bokföringsnämnden har tagit fram 13 filmer som utgår från handledningen Att föra bok. Bokföringsnämnden har gett ut Att föra bok – en handledning i bokföring. Där finns råd och tips kring hur en välskött bokföring bör se ut, hur en verifikation ska se ut…

Läs mer

Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

Resultat skrev i förra veckan om regeringens förslag om likvärdig skatt vid generationsskifte. Så här blev propositionen om de nya skattereglerna. Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller…

Läs mer

3:12 regler ändras

Likvärdig skatt vid generationsskifte föreslås Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående. Det föreslår nu regeringen. Propositionen som läggs fram härstammar från utredningen ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” och handlar om att underlätta för familjer vid generationsskifte. Förslaget är helt i linje med…

Läs mer

Pengar att söka när du tar företaget till nya marknader

Pengar att söka hos Tillväxtverket Funderar du på att ta ditt företag ut på nya marknader? Nu kan du söka stöd hos Tillväxtverket. Pengarna kan även användas för att utreda frågor kopplade till Brexit.  Nu kan du söka affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Stödet vänder sig till små företag som vill ta in extern kompetens för att…

Läs mer