Nyheter

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp allt närmare

Regeringen gör nu allvar av de tidigare aviserade planerna på att införa ett nytt ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, för beskattning av individer som är bosatta i utlandet och som arbetar i Sverige tillfälligt. Avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige blir vem denne utför arbete för och inte vem som betalar ut lönen. Regeringen hänvisar till…

Läs mer

Har ni kort eller onlinebetalning?

Nu kommer det nya krav på dig som företag! Från och med den här veckan har reglerna vid kortbetalning skärpts. Ändringen påverkar både företag och deras kunder. Ändringar i EU:s betaltjänstdirektiv har trätt i kraft. Dessa innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar. Syftet är att minska risken för bedrägerier. I flera länder i…

Läs mer

Prisbasbeloppen för 2020 klara

Prisbasbeloppet höjs med 800 kronor. Därmed blir prisbasbeloppet för 2020 47 300 kronor. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2020. Beloppen blir 47 300 kronor respektive 48 300 kronor. För 2019 har prisbasbeloppet varit 46 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet 47 400 kronor. Prisbasbeloppet används bland annat inom skattesystemet och socialförsäkringen, medan det förhöjda prisbasbeloppet används…

Läs mer

Ny guide om kontrolluppgifter

Ska du lämna kontrolluppgift för en bostadsrättsförening? Nu har Skatteverket publicerat en ny guide på sin webb. När en medlem i en bostadsrättsförening säljer hela eller delar av sin bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen eller bostadsföretaget redovisa det till Skatteverket i en kontrolluppgift, blankett KU55. Redovisningen ska ske direkt efter försäljningen men senast 31 januari året efter…

Läs mer

Lyckat generationsskifte

Börja i tid! Rådet gäller oavsett om företaget ska gå vidare inom familjen eller via ett externt ägarskifte. Från att du bestämmer att du vill genomföra ett generationsskifte tills det är signerat och klart får du räkna med en period på ett par år. Och du behöver en gedigen plan på hur du ska gå…

Läs mer

Dålig koll på leverantörerna kan bli förödande

Att följa upp leverantörsregistret kan vara helt avgörande för att slippa obehagliga ekonomiska bakslag för dig som företagare.  För att minimera riskerna bör du som företagare göra en analys. Hur ofta beror på ambitionsnivå och resurser, men minst en gång per år. Har du möjlighet föreslår riskspecialisten att du gör det en gång i halvåret.…

Läs mer

Rutavdraget kan utvidgas

Rutavdraget kan komma att gälla fler tjänster. Och höjas till 75 000 kronor. Det är några förändringar som kan gå igenom efter utredning av rutavdraget. En särskild utredare har tillsats av regeringen för att undersöka hur befintliga tjänster i rutavdraget ska utökas, hur avdraget ska kunna gälla fler tjänster och om höjning till 75 000 kronor är…

Läs mer

Nya lagar – så påverkas du

I måndags började flera nya lagar att gälla i Sverige. Bland annat återinförs skattereduktionen för gåvor, den särskilda löneskatten för äldre avskaffas och det införs tillståndsplikt för att få sälja tobak. 1 juli och 1 augusti är datum då det kan var bra att vara lite extra uppmärksam. Då införs nämligen en rad nya lagar.…

Läs mer

Styrelsearvoden prövas av HFD på nytt

Ska styrelsearvode beskattas som inkomst av tjänst? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen på nytt ta ställning till. Denna gång ska samtliga justitieråd delta i beslutet. 2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som fått stora konsekvenser för beskattningen av styrelsearvoden. Bakgrunden var att Skatterättsnämnden konstaterat att styrelsearvoden inte kan faktureras från eget bolag utan…

Läs mer